Kognitivní věda a bádání o lidské mysli

by · Feb 18, 2015 · 727 views ·

Vznik a rozvoj kognitivní vědy byl (a nadále bude) závislý na existencí super-rychlých počítačů s obrovským objemem paměti, na nových způsobech zobrazování mozku a neuronálních procesů a na matematické teorii složitých systémů. Navzdory rapidním pokrokům v těchto podpůrných oborech se stále nedaří hlouběji proniknout do podstaty lidské mysli, vědomí, svobodné vůle a subjektivity. V přednášce se zmíním o transdisciplinární povaze kognitivní vědy, o některých nových relevantních směrech bádání a o poněkud ostýchavém vztahu kognitivní vědy k filosofii mysli a filosofické fenomenologii. Zvlášť se zaměřím na některé příklady živých debat a kontroverzí v této oblasti.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.