Prostorové vlastnosti číselných řad

by · Feb 18, 2015 · 479 views ·

V přednášce budu prezentovat výsledky aktuálního výzkumu, který se zabývá reprezentací číselných řad v parietální oblasti a jejich prostorovými aspekty. Data z EEG vykazují zvýšenou gamma aktivitu v parietální oblasti během matematických úloh na metální ose, podobně jako při prostorových úlohách. Detailní analýza však odhaluje odlišné časování a kódování prostorových a matematických úloh. Výsledky rovněž prokazují odlišnou aktivitu během kanonické orientace číselné osy oproti její reverzní variantě.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.