Inghild Karlsen

by · Mar 14, 2016 · 597 views ·

Inghild Karlsen se narodila v Tromsø a nyní střídavě žije a pracuje v Oslu i ve svém rodišti. V letech 1972—1974 studovala katedru textilní tvorby na Státní akademii umění a řemesel v Oslu a dále pokračovala do roku 1975 studiem na Univerzitě v Oslu umělecké čalounictví, v letech 1975—1981 Akademii výtvarných umění západního Norska a Královském institutu umění ve Stockholmu 1981—1982. Inghild Karlsen pracuje jako výtvarnice, kurátorka a organizátorka. Mezi roky 1999 a 2003 byla ředitelkou Kunstnernes Hus (Domu umělců) v Oslu, kde uspořádala mnoho mezinárodních výstav, včetně výstavy „Hot Pot“ o současném čínském umění. Karlsen pracuje s několika různými médii jako je socha, malba, tisk, performance, divadlo, fotografie a video. Inghild Karlsen se zúčastnila výstav v Norsku i v zahraničí (například v Henie-Onstad Art Center v Høvikoddenu v letech 1983 a 1991, Bienále v Sao Paolu v Brazíli v roce 1994, nebo na Mezinárodním uměleckém festivalu v Bergenu v roce 1999). Získala několik studijních stipendií, mezi nimiž stipendium v galerii PS1 v New Yorku (1984), stipendium Města Paříže (1988) a stipendium Domu umění Bethanien v Berlíně (1995). V roce 1999 obdržela od norské vlády garanci příjmu jako vizuální umělec. Její práce je součástí mnoha sbírek v muzeích i u soukromých sběratelů a realizovala několik veřejných zakázek. Inghild Karlsen born in Tromsø lives and works in Oslo and Tromsø. She has studied at National Academy of Arts and Crafts, department of textiles, Oslo 1972–1974, Oslo University College, arts teacher education in tapestry, Oslo 1974–1975, Art Academy of Western Norway, 1975—1981, and Royal Institute of Art in Stockholm, department of Sculpture, 1981–1982. Inghild Karlsen works as an artist, set designer, curator and organizer. Between 1999–2003 she was director at Kunstnernes Hus, where she set up a number of international exhibitions including “Hot Pot” with contemporary Chinese art. Karlsen works in many different media such as sculpture, painting, prints, performance, theater, photography and video. Inghild Karlsen has participated in exhibitions in Norway and abroad including at Henie-Onstad Art Center, 1983 and 1991, Sao Paolo Biennale in Brazil, 1994 as well as being the festival artist at Bergen International Festival in 1999. She was recipient of several artist residency stipends such as the PS1 in New York 1984–1985, Cité in Paris 1988 and Künstlerhaus Bethanien in Berlin 1995–1996. In 1999 she received the Norwegian government guaranteed income for visual artists. Her work is in the collection of numerous museums and private collectors and has completed several Public Art commisions.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.