Henrik der Minassian

by · Mar 14, 2016 · 895 views ·

Henrik der Minassian (narozen 1968) studoval na Art Academy in Trondheim. www.kit.ntnu.no Jako umělec pracoval s videem, animací, programováním a dalšími digitálními médii. Pracoval jako produkční a později kurátor ve Färgfabriken, Center for contemporary art & architecture ve Stockholmu, Švédsko mezi lety 1998 a 2001. www.fargfabriken.se Pracoval jako produkční výstav ve Kunstnernes Hus (dům umění) v Oslu mezi lety 2002 a 2005. www.kunstnerneshus.no Od roku 2005 je ředitelem pro umění a architekturu, kde působí jako kurátor a produkční výstav, workshopů, debat a diskusí o současném umění a architektuře. www.r-o-m.no Henrik der Minassian (b. 1968) studied art at the Art Academy in Trondheim. www.kit.ntnu.no As artist he worked with video, animation, programing and other time based digital medium. He worked as a producer and later as co curator and curator at Färgfabriken, Center for contemporary art & architecture in Stockholm, Sweden between 1998 and 2001. www.fargfabriken.se He worked as exhibition producer at the Kunstnernes Hus (Artists House) in Oslo between 2002 and 2005. www.kunstnerneshus.no He has been director at Gallery ROM for art and architecture since 2005 where he curates and produces exhibitions, workshops, debates and discussions on contemporarty art and arcitecture. www.r-o-m.no