Kristoffer Dolmen

by · Mar 14, 2016 · 550 views ·

Kristoffer Dolmen (NO) žije v Bodø/Norsko. Vystudoval dějiny umění a kulturní studia na Universitě v Bergenu a Stockholmu. V současné době studuje magisterský program kurátorství (2015-17) na Bergen Academy of Art and Design. Je zaměstnaný na oddělení umění a kultury v norské krajské radě, kde pracuje jako vedoucí projektu pro různé výstavy, semináře a umění ve veřejném prostoru a pro mezinárodní spolupráce. Kristoffer Dolmen (NO) lives in Bodø/Nordland. He graduated in art history and cultural studies at the Universities of Bergen and Stockholm. Currently he is following a MA program in curating (2015-17) at the Bergen Academy of Art and Design. He is employed at the Department of Art and Culture, in Nordland County Council, where he serves as a project leader for various exhibitions, seminars, public art projects and international collaborations.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.