Kurt Gebauer

by · Mar 14, 2016 · 1 213 views ·

Sochař a profesor na VŠUP. Nejznámější jsou jeho site-specific sochy a instalace z kamene a laminátu, často pracuje na pomezí landartu a landscapu (např. 1980–85 v Ostravě-Fifejdách, 1994 Dolní Jelení příkop na Pražském hradě). Rovněž se věnuje fotografii, kresbě a grafice. Zastoupen v mnoha sbírkách v ČR i v zahraničí. Sculptor and professor at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. Best-known are his site-specific sculptures and installations made from stone and laminate and he often works on the boundary between land art and landscaping (e.g. 1980-85 in Ostrava-Fifejdy, 1994 Lower Deer Moat at Prague Castle). He is also involved in photography, drawing and printmaking and is represented in many collections both at home and aboard.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.