Vladimír Sitta

by · Mar 14, 2016 · 1 188 views ·

Zahradní architekt, od roku 1981 žil v Austrálii. Založil studio Terragram, přednášel na univerzitě UWA. Často realizoval rozsáhlé výsadby v městských projektech, pracoval např. v National Museum of Australia. Vydal knihu The Culture of Landscape Architecture, o jeho zahradách pojednává Transforming Uncommon Ground. V současnosti vede Ústav krajinářské architektury na ČVUT v Praze. A landscape architect, from 1981 onwards he lived in Australia, where he founded the Terragram studio and lectured at the University of Western Australia. He implemented many extensive plantings in urban projects and has also worked in the National Museum of Australia. He is the author of the book The Culture of Landscape Architecture, and his gardens are the subject of Transforming Uncommon Ground. He currently heads the Institute of Landscape Architecture at the Czech Technical University in Prague.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.