Martin Kloda

by · Mar 14, 2016 · 1 137 views ·

Absolvoval architekturu na VŠUP v Praze v atelieru prof. Martina Rajniše. Pracoval v atelierech D.A.Studio a e-MRAK, v roce 2012 založil atelier ARCHWERK – architektonická huť, který se vedle „velké“ architektury a urbanismu věnuje návrhům a provádění vlastních experimentálních staveb. He graduated in architecture at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague under Prof. martin Rajniš. He worked in studios D.A.Studio and e-MRAK, in 2012 he founded the ARCHWERK - Architektonická Huť studio, that next to the "big" architecture and urbanism is occupied with design and realisation of experimental builtings by their own conception.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.