Prague Docker Meetup - Mesos-Marathon cloud

by · Mar 29, 2016 · 930 views ·

Interní mesos-marathon cloud, aneb postav si sám z toho co github dal Microservisy a Docker hýbe světem, jenže se k nim váže i problém kde a jak je provozovat" Amazon, OpenShift, Kubernetes, Mesosphere, Docke Swarm,... Možností jsou desítky, ale která je lepší? Která je stabilnější? Jaký nástroj použít na co? Jak do toho zapadá HA? Co to vlastně je to service discovery? My jsme to u nás ve Viruslab Systems začali řešit před více než rokem a cesta to byla docela složitá. Jednak technologie je to mladá a živá, takže se mění pod rukama. Rad, návodů a blogů je spousta, ale vesměs dost povrchních. Navíc je tu vždycky nějaký projekt v alfa verzi, který by mohl vyřešit všechny vaše problémy... Kdyby fungoval... Jelikož my jsme si tím už prošli, rád bych vám představil náš interní mesos-marathon cloud, jak jsme ho stavěli, jaké technologie jsme použili, jaké jsme (ještě nepoužily) a co nám k dokonalosti stále schází...

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.