Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Etické podnikání

by · Mar 31, 2016 · 1 942 views ·

... aneb Baťovské principy v moderní firmě.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.