Stromy a lidé

od · 12. duben 2016 · 2 076 zhlédnutí ·

První pražské jarní Science Café bude o vztahu stromů a lidí. Vyprávět o něm bude PhDr. Marie Hrušková (viz www.pamatnestromy.cz). Stromy jsou mimořádné rostliny, a proto i vztah lidí k nim je mimořádný. To je dáno už tím, že byly na planetě dřív než lidé a dodnes svou existencí lidem umožňují život. Stromy jsou rostliny nepřehlédnutelné – upozorňují na sebe vzhledem: vzrůstem, mohutností, tvarovými zvláštnostmi. Ale upoutávají i dlouhověkostí a svou „pamětí“. Lidé však na nich oceňují hlavně užitek, který lze změřit a zvážit, méně často to, že například ozdravují okolí, dotvářejí krajinu, dokáží zpevňovat břehy, být průvodci při cestách atd. Výjimečně je oceňováno, že jsou podnětem k zamyšlení. Je dáno dávnou tradicí (a nejen našich slovanských předků), že stále platí obrazné vyjádření, že stromy člověka provázejí od kolébky až po rakev. Mění se způsob života, ale stopy těchto dávných tradic nacházíme i v současném životě. Nemusíme si je uvědomovat, přesto zůstávají a jsou potvrzením vztahů mezi námi a našimi předky. I proto se o stromech říkává, že jsou spojnicemi mezi lidskými generacemi. I proto si stromy zasluhují naši pozornost a péči.