Autorské právo a CC ve světě vědy, díl 2.

by · Mar 30, 2016 · 530 views ·

Tématem semináře je problematika autorského práva a možnosti a limity použití licencí Creative Commons ve vědě i výuce. To vše v kontextu rekodifikace soukromého práva v ČR. V semináři se účastníci seznámí s problematikou autorského práva a licencí Creative Commons ve specifickém kontextu vysokoškolského prostředí. Budeme probírat témata: citační licence, plagiátorství, školní a zaměstnanecké dílo, osobnostní práva, autorské právo a e-learning, publikační činnost a veřejné licence, Open Content ad. Bude i prostor pro dotazy. Na konci budete mít příležitost předat JUDr. Myškovi dotazy, na které se nedostalo a náměty na témata pro navazující seminář.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.