Mechanické kmitání. Maxwellovo kyvadlo

Laboratorní práce, krátké přírodovědné video, fyzika, gymnázium. Po hodnocení byly vytýkány tyto chyby: