Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Nucené kmitání. Mechanické kmitání

Laboratorní práce, krátké fyzikální video, gymnázium. Po hodnocení byly vytýkány tyto chyby:

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.