Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Galileovo kyvadlo. Mechanické kmitání

Laboratorní práce, gymnázium, krátké fyzikální video. Po hodnocení byly vytýkány tyto chyby:

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.