Průkaz intratekální syntézy volných lehkých řetězců: porovnání různých kvantitativních metod s detekcí oligoklonálních volných řetězců metodou izoelektrické fokusace a afinitního imunoblotingu

by · May 20, 2016 · 183 views ·

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.