Babelnet

by · May 27, 2016 · 769 views ·

Každý z nás čím dál častěji přijímá, používá a předává informace v elektronické formě. Předáváme si informace různými cestami, stále častěji využíváme mobilní zařízení a internetové služby. Informace jsou běžně přenášeny v nezabezpečené podobě, nejčastěji prostřednictvím e-mailu, a následně ukládány v informačních systémech, cloudových úložištích, personálních počítačích a mobilních zařízeních. Stále častěji však musíme řešit způsob, jakým můžeme informace předávat tak, abychom si byli jisti, že náš protějšek skutečně obdrží informace nejen v nezměněné podobě, ale i s dostatečnou zárukou, že nebudou na komunikační cestě ani koncovém zařízení zneužity. Na minulých konferencích jsme Vám představili náš produkt BABEL Business Edition. Nyní Vás seznámíme s novými, skvělými vlastnostmi tohoto produktu a novou službou, která bude právě v těchto dnech spuštěna.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.