Protiopatření eliminující proudovou analýzu

by · May 27, 2016 · 382 views ·

Přednáška plynule navazuje na prezentaci z minulého roku „Postranními kanály k tajemství čipových karet“, kde byla vysvětlena proudová analýza a základní principy útoků založených na šablonách a korelačním koeficientu (profilující a neprofilující útoky). V průběhu navazující přednášky budou představeny a vysvětleny základní principy protiopatření, které eliminují proudovou analýzu. Konkrétně se jedná o metody skrývání a maskování. Implementace těchto metod bude demonstrována pomocí proudových průběhů soutěže DPA Contest V4.2, kde šifrovací algoritmus AES, implementovaný na čipové kartě, je chráněn nízko entropickým maskovacím schématem RSM (Rotating Sbox Masking). Závěr přednášky se bude věnovat možným útokům proti implementovaným ochranám.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.