Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Participativní rozpočet - jak zapojit občany do rozhodování v obci/městě, co to pro obec obnáší

by · Jun 1, 2016 · 86 views ·

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.