Narcismus a partnerské vztahy

by · Jun 14, 2016 · 2 345 views ·

Pojem narcismus se v psychologii rozšířil zejména díky psychoanalytickému hnutí. Freudův přístup k tématu byl velmi inspirativní avšak nikoliv zcela konzistentní. Narcismus chápal paralelně jako vývojovou fázi, reakci na životní problémy i jako typ duševní poruchy. V desetiletích po Freudově smrti se proto narcismus stal předmětem mnoha diskusí. Mezi Freudovými žáky se svým pojetím proslavil především Heinz Kohut, který však teorii a praxi psychoanalýzy radikálně proměnil a stal se tak zakladatelem nového směru: self-psychologie. Freud paralelně s narcismem popsal také narcistickou volbu objektu (partnera/partnerky). Partnerskými vztahy a narcismem se zabývali také další významní psychoanalytici a zhruba v posledních dvou desetiletích je toto téma hojně diskutováno i mimo hlubinnou psychologii. V příspěvku budeme reflektovat vybrané výzkumy narcismu, které se zabývají láskou a partnerskými vztahy.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.