Jonáš Strouhal

by · Jun 26, 2016 · 1,903 views ·

PechaKucha Night Plzeň

PechaKucha Night #17 - Špejchar Vystudoval ateliér Supermedií na UMPRUM. Jeho práce jsou vždy do určité míry v dialogu s novými technologiemi a reflektují autorovy osobní zájmy a přístupy. Charaktery uměleckých výstupů se proměňují, od videoartu a grafiky, přes instalace, intervence až k performativním akcím. Sám autor osciluje mezi rolemi umělce, vědce či sociologa, které s důvtipem propojuje. Jonáš Strouhal pracuje s psychoterapeutickou metodou znázornění krajiny. Ve výsledných dílech se pak promítá klid a jemnost s agresivitou, tedy klid spojený s pozorováním přírody a agresivní destrukce. Jde o metaforu dvou odlišných mentálních stavů, ztvárnění kontrastu, který lze nalézt nejen v těchto stavech, ale i v přírodě samotné. 20.05.2016 www.pknp.cz www.facebook.com/PechaKuchaNightPlzen