Vendsy klipy

by · Jun 23, 2016 · 958 views ·

Dětské záchytné klipy na sluchadla a kochleární implantáty. Zabraňují ztrátě drahých sluchových pomůcek. www.vendsy.cz

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.