Confessions of a Sexist Man [CZ]

by · Jun 22, 2016 · 586 views ·

Curt Rice je světově uznávaný zastánce a propagátor genderové rovnosti ve vědě a výzkumu, norský lingvista, narozený ve Spojených státech amerických. Od loňského roku je rektorem Univerzity aplikovaných věd v Oslo a Akershus (HIOA). Je předsedou Norského výboru pro genderovou vyváženost a diverzitu a předsedou Rady pro současný výzkumný informační systém (CRIStin). Je také propagátorem tzv. open access, otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu. Jedná se o alternativní komunikaci k tradičnímu šíření vědeckých poznatků prostřednictvím vědeckých časopisů. Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje auto-archivace článků v otevřených repositářích nebo publikování v otevřených časopisech.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.