Psychické násilí ve vztahu

by · Aug 4, 2016 · 443 views ·

Příspěvek je zaměřený na prožívání psychického násilí ve vztazích mladých, nesezdaných partnerů, z pohledu obětí násilných vztahů. Cílem je odpovědět na otázku „Jaký je proces připoutávání oběti do psychicky násilného vztahu a jaké jsou možnosti jeho opuštění“. Příspěvek pojednává o výzkumu realizovaného v rámci diplomové práce, přesněji kvalitativní části většího výzkumu původně kombinovaného dizajnu. Výsledky se zaměřují na lepší pochopení procesů a obsahů, které ovlivňují jak připoutání do násilného vztahu, tak jejich opouštění. Příspěvek teoreticky i prakticky diskutuje psychologické násilí na netradičním vzorku mladých nesezdaných lidí ve vážných vztazích, které mají potenciál vyústit v manželství.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.