Láska bez sexu

by · Aug 4, 2016 · 367 views ·

Ústředním tématem práce je zkušenost žen, které žijí nebo v minulosti žily se sexuální dysfunkcí genito-pelvic penetration/pain disorder (GPPPD). Tato porucha způsobuje svalový spasmus v zevní třetině vaginy, který znesnadňuje či zcela znemožňuje vaginální penetraci. Pod názvem GPPPD jsou dnes zahrnuty i poruchy dříve známé jako vaginismus a dyspareunie. Dřívější výzkum se zaměřoval především na důvody, projevy a léčbu GPPPD/vaginismu. Má studie je kvalitativního charakteru a explorativního typu. V teoretické části jsou prezentována dosavadní vědecká zjištění, je vysvětlena problematická definice vaginismu a rozdíly v pohledu různých klasifikačních systémů, zejména rozdíly mezi DSM IV a DSM V. Výzkumný soubor byl tvořen pěti ženami ve věkovém rozmezí 21 až 37 let. Jako výzkumná metoda byl zvolen polostrukturovaný rozhovor. Analýza dat proběhla pomocí interpretativní fenomenologické analýzy, na základě které bylo identifikováno šest finálních témat: „Jsem jiná než ostatní“, „Nesplňuji roli ženy“, „Strach“, „Potřeba kontroly“, „Stud“ a „Ambivalence v prožívání“.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.