Srovnání bohatství Ovidiových rad s dnešními psychoterapeutickými postupy

by · Aug 4, 2016 · 2 328 views ·

Ve starověku sice neměli lokomotivy ani notebooky, ale měli naprosto obdobné problémy s láskou, jako máme my dnes. Navzdory záplavě více či méně metodologicky správných výzkumů se nám stále nedaří například doplnit Hippokratovy temperamenty, kterých měl údajně 54 a nám se dochovaly jen 4, ani dopsat Theofrastovy Charaktéres (Povahopisy), kterých za svého života stihl brilantně popsat bohužel jen polovinu. Při pročítání Ovidiovy práce O lásce a milování mne zaujala část „Jak léčiti lásku“. Napadlo mne srovnat jím doporučované rady s postupy současné psychoterapie a byl jsem poněkud zklamán. Zatímco Ovidius doporučuje celkem 15 nesporně účinných rad, při hledání analogií v současné psychoterapii jsem jich nalezl pouze 10. Ve svém příspěvku se proto pokouším naznačit, že starověk nás stále může v mnohém nejen inspirovat, ale přinášet nám i mnoho nových poznatků.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.