Príbeh Viagry: proces a dôsledky medikalizovania mužskej sexuality

by · Aug 4, 2016 · 241 views ·

Medikalizovanie mužskej sexuality sa spája predovšetkým s príchodom lieku na skvalitnenie erekcie sildenafil (obchodný názov Viagra). Uvedenie tohto lieku malo okrem striktne medicínskeho významu aj ďalšie psychologické dosahy: ovplyvnilo vnímanie mužskej identity, erektilnej dysfunkcie, mužského tela, sexuality, či dokonca rodových rolí. V príspevku analyzujeme niektoré tieto vplyvy, ktoré vznikli na podklade repozicionovania porúch erekcie z kategórie psychogénneho problému do kategórie organickej poruchy. Pozorovania ilustrujeme príkladmi z výskumu vnímania erektilnej dysfunkcie metódou fókusových skupín (N=249), ktorý sme realizovali v rokoch 2000 až 2012. V priebehu tohto obdobia sa pôvodné odmietanie lieku mužmi postupne menilo na čiastočnú akceptáciu, a menil sa aj prístup mužov k erektilnej dysfunkcii. Príbeh Viagry sa v závere pokúsime porovnať s príbehom hľadania lieku na poruchu sexuálneho záujmu/vzrušivosti žien.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.