Láska očima neurověd

by · Aug 5, 2016 · 1 901 views ·

Systémový přístup nám dovoluje vidět člověka jednak jako součást vyšších systémů (dyáda, rodina a výše), jednak nahlédnout do systémů uvnitř organismu. Vztah dvou lidí označený a prožívaný jako láska lze bez redukování bohatství komplexního prožitku sledovat též v úrovni řídících systémů, v tomto příspěvku především systému nervového. Během stavu zamilovanosti dochází (kromě hormonů) především k aktivaci sympatického systému (noradrenalin, fenyletylamin, dopamin), v další fázi se přidružují jako stabilizační složka serotonin a oxytocin a při dlouhodobém vztahu také opioidy. Dosavadní výsledky zobrazovacích metod ukazují, že láska má v CNS některá společná sídla se sexuální touhou, ale je také samostatnou emocí s aktivací míst, která se sexuální aktivitou nesouvisejí.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.