Láska milujících rodičů někdy bolí

by · Aug 5, 2016 · 503 views ·

Většina z nás žije ve vztahování se k někomu druhému. Tyto vztahy různě prožíváme a různě o nich přemýšlíme. Pokud jde o hlubší partnerské vztahy, nazýváme je láskou a ve většině případů se odehrávají v rodině, kde jsou děti. V mnoha rodinách a partnerských vztazích však v průběhu času přicházejí různé potíže a vztah lásky a náklonnosti se proměňuje v nesoulad, nespokojenost a nakonec až v odpor jednoho k druhému, který je často doprovázen projevy agrese a násilí. Tuto proměnu velmi intenzivně vnímají děti, které se často ocitají samy v neporozumění a s hlubokou bolestí. V mnoha případech se dá hovořit v prožívání dětí o traumatické události. Tíživá situace se většinou nemění ani po rozchodu nebo rozvodu. Při práci s těmito obtížemi máme velmi dobré zkušenosti s aplikováním narativně zaměřené práce na zpracování traumatické zkušenosti a psychické bolesti jak u dětí, tak u dospělých. V práci se nám velmi osvědčuje zaměřit se na ohrožené preferované hodnoty, které společně s našimi klienty v jejich příbězích znovuobjevujeme, pojmenováváme a znovu stavíme do centra klientova života. Z pohledu narativní praxe vnímáme trauma jako ohrožení a ztrátu preferovaných hodnot klienta a tudíž ztrátu identity. Tím, že se nám znovu daří hodnoty znovu objevit a upevnit, má možnost klient opět nalézt svou identitu a zdárně překonat traumatickou zkušenost. V práci se neorientujeme na trauma samotné se všemi jeho detaily, ale orientujeme se na zmíněné hodnoty, které traumatická zkušenost zasáhla. Tím se nám daří úspěšně se vyvarovat retraumatizaci klienta, kdy u odborníků znovu a znovu mluví o traumatické zkušenosti.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.