Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Moment - tak trochu jiný obchod

by · Aug 22, 2016 · 630 views ·

Naše společnost je založena na pěti pilířích. Podporujeme nezávislosti neziskových organizací, aby byly co nejméně závislé na státních dotacích, podporujeme dobrovolnictví a dárcovství v ČR, recyklujeme staré věci, zaměstnáváme lidi s postižením a v neposlední řadě děláme osvětu neziskovému sektoru. http://moment-ops.cz/

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.