Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Dům přírody Beskyd

by · Aug 22, 2016 · 1 022 views ·

Budujeme zařízení, jehož úkolem je šíření osvěty a budování pevného vztahu člověka k přírodě. Projekt počítá s přebudováním v současnosti nevyužitého areálu (brownfieldu) v Beskydech do podoby „Domu přírody Beskyd“.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.