Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Čisté nebe

by · Aug 22, 2016 · 558 views ·

Pomáháme prosadit právo obyvatel Ostravska na čistý vzduch. V oblasti znečištěného ovzduší Ostravska jsme sjednocující a aktivizující platformou všech zúčastněných stran při hledání jejich rozumného soužití s cílem zvýšení kvality života. http://www.cistenebe.cz/

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.