Functional Front-End Architecture

by · Sep 24, 2016 · 482 views ·

Přednáška ukáže důležitost funkcionálního programování pro moderní frontendovou architekturu. Především se budeme zaměřovat na to, jak je serverový Event Sourcing stále více podstatný pro klienty. Ale hlavním poselstvím bude, jak tyto techniky využít u dvou největších problémů současného frontendu: nedostatku zapouzdření a při kombinaci synchronní mutace stavu s asynchronními postupy.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.