JavaScript + Java = TypeScript

by · Sep 23, 2016 · 592 views ·

JavaScript je ta nejpřístupnější platforma naší doby. Má ale hodně nedostatků, hlavně při použití u velkých aplikací, na kterých pracuje více vývojářů najednou. Tento problém řeší TypeScript. Je sice nováček, ale už si našel místo mezi ostatními, zejména vedle CoffeeScript a ES6. Pro Angular 2 je dokonce hlavním jazykem a už je možné jej propojit s řadou dalších knihoven. Někteří dokonce prohlašují (včetně Tomka), že by si TypeScript vybrali pro libovolný projekt. Proč tomu tak je? Tato přednáška představí hlavní problémy, které TypeScript řeší a srovná je s CoffeeScriptem a ES6. Mimo jiné uvidíte, jak to vidí i vývojáři mimo front-end. Uvedené příklady budou pocházet zejména z oblasti bankovního software.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.