Funkční testování - chybějící vrchol pyramidy

by · Sep 24, 2016 · 642 views ·

WebExpo

Automatické testování nejsou zdaleka jenom unit-testy - ty sice tvoří základ takzvané testovací pyramidy, ta by ale neměla zůstat nedostavěná. V přednášce vám Ondra poví, proč, kdy a jak se během vývoje věnovat také vyšší vrstvě testů - funkčnímu testování alias testům uživatelského rozhraní. A naopak v jakých situacích by to byla asi zbytečná práce. Zároveň představí několik nástrojů převážně (ale nejenom) pro PHP, které můžete při vytváření a spouštění funkčních testů v praxi využít a které vám celou práci mohou usnadnit.