Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Potřeba firem a zaměstnavatelů

by · Sep 27, 2016 · 185 views ·

Potřeba firem a zaměstnavatelů, co znamená Průmysl 4.0 a jaký je jeho dopad do vzdělávání? www.p-atelier.cz www.klickrozvoji.cz

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.