Blok intuice - Workshop

von · Okt 20, 2016 · 639 Besichtigungen ·

Logio

Stabilní firma v mnohém připomíná pyramidu, ale najít její rovnováhu dnes není jednoduché, neboť odolnost firmy vůči vnějším i vnitřním vlivům je přímo úměrná rovnováze celého jejího dodavatelského řetězce. Přijďte se inspirovat jak řídit nejen Vaši firmu, ale celý dodavatelský řetězec na základě dlouhodobých cílů a nikoli krátkodobých zisků.