Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Blok stories

by · Oct 20, 2016 · 1 595 views ·

Stabilní firma v mnohém připomíná pyramidu, ale najít její rovnováhu dnes není jednoduché, neboť odolnost firmy vůči vnějším i vnitřním vlivům je přímo úměrná rovnováze celého jejího dodavatelského řetězce. Přijďte se inspirovat jak řídit nejen Vaši firmu, ale celý dodavatelský řetězec na základě dlouhodobých cílů a nikoli krátkodobých zisků.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.