Planst Du eine Veranstaltung und möchtest Du die Vorträge aufzeichnen? Investition

Analysis and synthesis of cell images

von · Okt 20, 2016 · 268 Besichtigungen ·

For many centuries, it has been a natural human endeavor to find out how the basic building block of everything living – the cell – looks like and works. Computers have been providing significant help in this effort for several decades. Přirozenou snahou lidstva po mnoho století je zjistit, jak vypadá a funguje základní stavební kámen všeho živého – buňka. Významnou pomoc při tomto úsilí poskytují již několik desetiletí počítače.

Sehen Sie sich SlidesLive Vorträge auf mobilen Geräten

© SlidesLive GmbH