Podpora zaměstnanosti v oblasti odpadového hospodářství

by · Oct 24, 2016 · 189 views ·

Úřad práce poskytuje příspěvek na zřízení či vyhrazení společensky účelného pracovního místa a příspěvek na výkon veřejně prospěšných prací. Z Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020 jsou podporovány projekty realizované NNO, agenturami práce, obcemi, zaměstnavateli apod. na podporu zaměstnanosti (např. rekvalifikace, příspěvky na zřízení nových pracovních míst apod.). Prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost je podporováno sociální podnikání. Sociální podnik vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu - ekonomického, sociálního a environmentálního. V rámci OPZ jsou podporovány dva typy sociálních podniků – integrační sociální podnik a nově také environmentální sociální podnik.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.