LCA jako nástroj při předcházení vzniku odpadů

by · Oct 25, 2016 · 268 views ·

CEMC

Pro předcházení vzniku odpadu je důležité mít představu, které zúčastněné procesy se hlavní měrou podílení na vzniku odpadu. Metoda LCA umožňuje identifikovat hlavní vstupy a výstupy materiálů a energií do výrobních procesů, zároveň dokáže identifikovat, které z těchto vstupů a výstupu mají největší environmentální dopady a významnost. Cílem příspěvku je ukázat, jak metoda LCA pomáhá identifikovat místa, kde má smysl hledat řešení pro omezení vzniku odpadu.