Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Výuka astronomie a astrofyziky pro obor učitelství na MFF UK v Praze

by · Oct 24, 2016 · 287 views ·

Marek Wolf, Astronomický ústav UK Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie http://kof.zcu.cz/ak/astro/2016/

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.