Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Astronomická olympiáda

by · Oct 24, 2016 · 197 views ·

Dr.-Ing. Jan Kožuško, Česká astronomická společnost Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie http://kof.zcu.cz/ak/astro/2016/

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.