Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Teorie a praxe komunikace vědy v České republice

by · Oct 24, 2016 · 300 views ·

RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D., Ústav fyziky, FPF Slezská univerzita v Opavě Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie http://kof.zcu.cz/ak/astro/2016/

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.