Astronomie ve vzdělávání dospělých - Univerzity třetího věku v ČR a ve světě

by · Oct 25, 2016 · 404 views ·

doc. RNDr. Martin Šolc, CSc., Astronomický ústav UK, MFF UK Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie http://kof.zcu.cz/ak/astro/2016/

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.