„Nemrtvá“ avantgarda (autorské čtení a diskuze)

Pojem avantgardy je spojován zejména s 20. stoletím. Ukazuje se však, že je platný dodnes, ať už hovoříme o hledání novátorského přístupu k jazyku či k poetickým formám. Na české straně se nabízí příklad post-surrealismu a jeho současných forem, v německém prostředí pak zkoumáním možností jazyka jako nástroje i předmětu poezie či její performativnosti. O tématu budou hovořit a ze svých básní budou číst zástupci mladší autorské generace, jejichž tvorba již zaznamenala výrazný ohlas. Adam Borzič (1978), básník, překladatel, publicista. Od r. 2013 je šéfredaktorem literárního obtýdeníku Tvar. Spolu s Kamilem Bouškou a Petrem Řehákem založil básnickou skupinu Fantasía. Debutoval sbírkou Rozevírání (2011). Dále vyšly sbírky: Počasí v Evropě (2013) Orfické linie (2015). Ann Cotten se narodila r. 1982 v Iowě, vyrůstala ve Vídni, žije v Berlíně. Uveřejnila básnické sbírky Fremdwörterbuchsonette (2007), Florida-Räume (2011) a soubor povídek Der schaudernde Fächer (2013). Letos vyšel její veršovaný epos Vebannt!. Za svou literární tvorbu obdržela Klopstockovu cenu a Cenu Ernsta Blocha. Pavel Novotný (1976), básník, překladatel, performer, frontman hudebního sdružení Voni, autor radiofonických kompozic. Pavel Novotný je profesí germanista a působí jako vedoucí katedry německého jazyka na Technické univerzitě v Liberci. Jeho básně vyšly ve sbírkách Sběr (2003), Mraky (2010) a Havarijní řád (2013). Steffen Popp (1978) uveřejnil básnické sbírky Wie Alpen (2004), Kolonie Zur Sonne (2008) a Dickicht mit Reden und Augen (2013), v roce 2006 vyšel jeho román Roman Ohrenberg oder der Weg dorthin. Za svou tvorbu obdržel již několik cen, např. Cenu Leonce-und-Lena-Preis v poslední době pak Cenu Peter-Huchel-Preis a Mondseer Lyrikpreis. Jakub Řehák (1978) vydal básnické sbírky Světla mezi prkny (2008) a Past na Brigitu (2012), za kterou v roce 2013 obdržel cenu Magnesia Litera za poezii. Píše studie, recenze a eseje (především o české poválečné poezii). V listopadu letošního roku mu vychází třetí kniha básní pod názvem Dny plné usínání. Die “untote” Avantgarde (Autorenlesung und Diskussion) Im Rahmen der Reihe Im Hier und Jetzt: deutsche und tschechische Lyrik im Gespräch: www.goethe.de/imhierundjetzt Der Begriff der Avantgarde wird meist mit dem 20. Jahrhundert verbunden. Doch bis heute kommt er zur Geltung, wenn wir über die Suche nach einem neuen Zugang zur Sprache oder den lyrischen Formen sprechen. Auf der tschechischen Seite bieten sich als Beispiele der Post-Surrealismus und seine zeitgenössischen Formen an, auf der deutschen Seite das Experimentieren mit Sprache als dem eigentlichen Gegenstand der Poesie, im Vortrag von Lyrik, in ihrer Performativität. Vertreter der jüngeren Autorengeneration, deren Texte bereits breite Beachtung finden, sprechen über dieses Thema und lesen aus ihren Gedichten. Adam Borzič (1982), Dichter, Übersetzer, Publizist. Seit 2013 Chefredakteur der literarischen Zeitschrift Tvar. Gemeinsam mit Kamil Bouška und Petr Řehák gründete er die Dichtergruppe Fantasía. Nach seinem Lyrikdebüt Rozevírání (2011) erschien die Sammlung Počasí v Evropě (2013), die 2014 für den Preis Magnesia Litera nominiert wurde. 2015 ist seine Gedichtsammlung Orfické linie (2015) erschienen. Ann Cotten wurde 1982 in Iowa geboren und wuchs in Wien auf, lebt in Berlin. Sie hat u.a. Sammlungen: Fremdwörterbuchsonette (2007), Florida-Räume (2011) und Erzählungsband Der schaudernde Fächer (2013) veröffentlicht. In diesem Jahr erschien der Versepos Vebannt!. Für ihre literarische Arbeit wurde sie zuletzt mit dem Klopstock-Preis und dem Ernst-Bloch-Förderpreis ausgezeichnet. Pavel Novotný (1976), Dichter, Übersetzer, Performer, Leiter des Quasimusikalischen Kollektivs Voni, Autor von radiofonen Kompositionen. Vom Beruf Germanist ist er als Leiter des Lehrstuhls für deutsche Sprache an der Technischen Universität in Liberec tätig. Seine Gedichte sind in Sammlungen Sběr (2003), Mraky (2010) a Havarijní řád (2013). Steffen Popp (1978) hat Gedichtsammlungen Wie Alpen (2004), Kolonie Zur Sonne (2008) a Dickicht mit Reden und Augen (2013). 2006 ist der Roman Ohrenberg oder der Weg dorthin erschienen. Für seine Gedichte und Prosa wurde er mehrfach ausgezeichnet, neben dem Leonce-und-Lena-Preis auch mit dem Peter-Huchel-Preis und dem Mondseer Lyrikpreis. Jakub Řehák, Dichter, Essayist. Bisher veröffentliche er die Gedichtsammlungen Světla mezi prkny (2008) und Past na Brigitu (2012), die 2013 mit dem Preis Magnesia Litera ausgezeichnet wurde. Im November erscheint seine dritte Gedichtsammlung mit dem Titel Dny plné usínání.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.