Centrální logovací pipeline

by · Nov 5, 2016 · 189 views ·

Stručně o tom, jak nám v ClouEDI usnadňuje práci centralizované logování v čele s aplikacemi Graylog a Logstash.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.