Cesta k pouštnímu zemědělství

by · Nov 25, 2016 · 332 views ·

Projekt se snaží odpovědět na otázku realizace zemědělství v oblastech s faktory prostředí, které to neumožňují. Základní komponentou projektu je zisk vody, který by měl být permanentní, finančně a technicky nenáročný. Jako zdroj energie bylo využito sluneční záření, jako princip odsolení byl zvolen vodní cyklus. Účinnost zařízení je vlastně opakem energetických ztrát. Únik tepla se děje jeho největší plochou a to horním krytem a spodní plochou. Teplo se špatně šíří vakuem horní části a v druhém případě je přebráno skrz tepelný výměník a vrací se zpět na začátek procesu. Proto jsou ztráty minimální. V kombinaci s kultivací půdy a zajištěním mikroklimatu jde o strategii, kterou mohou ocenit tropické státy jako Namibie, Egypt, Keňa a další. Je to dáno materiálovou nenáročností. Kupříkladu potrubí, konstrukční materiál odsolovací stanice, surovina pro kultivaci země, nebo pro konstrukci foliovníku má jeden společný jmenovatel a sice super-rostlinu bambus.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.