Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Wifimeal

by · Nov 25, 2016 · 669 views ·

Wifimeal oživuje routery. Umožňuje zákazníkovi automatické připojení k Wi-Fi přes Facebook nebo díky vyplnění cenné zpětné vazby. Současně tím provozovatel získává hodnotná data o jeho návštěvnících včetně agregovaných statistik. Může pak konkrétně cílit promo na novou nabídku v restauraci nebo odesílat vlastní mailing na sesbírané adresy.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.