Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Kvantová fyzika od mystiky k realitě a zpátky

by · Dec 20, 2012 · 195 views ·

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.